Get Adobe Flash player

Médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata

A kutatás a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány által a TÁMOP-5.5.4.B-09/1 „A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül” pályázati felhívásán nyertes HOZZÁADOTT ÉRTÉK – Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok a társadalmi befogadás terén című pályázat keretében készül. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Célunk egy olyan kutatás készítése, amely feltárja a médiahatások és az állampolgári vélemények alakulása, magatartásmódok formálódása közötti összefüggéseket, valamint vizsgálja a romákat sújtó előítéletek megjelenését és a vizsgált célcsoport média-reprezentációját. A médiaprogramok hatékonyságának vizsgálata kvalitatív és kvantitatív szociológiai módszerekkel történik.

 

Kutatásunk három pillérből áll:

I. Kvantitatív módszertan segítségével egy országos reprezentatív felnőtt lakosságra vonatkozó attitűdfelmérés készül.

II. Ezt követően kvalitatív metodikára épülő fókusz-csoportos kutatást készítünk, ahol különböző életkori csoportokba tartozók esetében tárjuk fel, hogy a kérdezetteknek milyen a romákkal kapcsolatos attitűdje, mit gondolnak a vizsgálati célcsoport médiában való megjelenéséről, mely média eszközöket tartják a kérdezettek a leghatékonyabbnak, hogy csökkenjenek az előítéletek.

III. Emellett statisztikai adatok másodelemzésével – televíziós nézettségi adatok (korösszetétel, nem stb.), rádió hallgatói adatok, nyomtatott média esetén célcsoport elérésének módjai (hány alkalom, módszerek) az információs utakat vizsgáljuk.

 

Letölthető dokumentumok:
Zárótanulmány
Lakossági felmérés
Fókuszcsoportok (elemzés)
Információs utak (résztanulmány)

Kategória: Kutatások