Get Adobe Flash player

Átmeneti ellátások fejlesztési lehetőségei a gyermekvédelem különböző szegmenseiből

A kutatás fókuszában az átmeneti ellátások fejlesztésének szakmai megalapozása áll. A kutatás célja elsődlegesen annak megismerése, hogy a területi egyenlőtlenségekből fakadó kapacitás- és általában szolgáltatási hiányok hogyan orvosolhatók a meglévő intézményi rendszer bővítésével, korszerűsítésével, új szolgáltatások bevezetésével. Tovább

Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában

A Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában  c. projekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg (BM-18-E-0018).

A program célja a bűnelkövető gyermekek szülei számára olyan speciális szülői kompetenciafejlesztő program kidolgozása és megvalósítása, ami a gyermek bűnelkövetésével összefüggésbe hozható hiányzó vagy gyenge kompetenciák pótlása vagy erősítése által jelentősen csökkenti a bűnelkövető gyermekek esetében a bűnismétlés, a családban esetlegesen nevelkedő, még bűncselekményt el nem követő gyermekek esetében a bűncselekmény elkövetésének kockázatát, illetve hozzájárul a gyermekek számára megfelelő szülői magatartásminták átadásához.

Tovább

Szülői kompetenciafejlesztés

Szülői kompetenciák fejlesztése, erősítése c. projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítása, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése; D. A család védelmi funkciójának növelése alpont keretében a Szülői kompetenciák fejlesztésére, erősítésére vonatkozó modellprogram során valósult meg. A modellprogramban olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése volt a célunk, amely alkalmas a szülői kompetenciák széles körű erősítésére, többoldalú fejlesztésére. A program célcsoportja kettős: egyrészt az alapellátásban hatósági intézkedéssel érintett kliensek/szülők köre, akik gyermeke védelembe vétel alatt van (a kiemelés megelőzésére koncentrálva); másrészt a már nevelésbe vett gyermekek szülei (az eredményes hazakerülés érdekében). A megvalósulás helyszínei: Budapest, XV. kerület; Szekszárd; Szentes, Pécs; Sopron család- és gyermekjóléti központjai.

Tovább

Jonkl Marianna: A szociális munka és a serdülőkorban szerzett X60-84 BNO-kódok találkozása

Mi, vagy pontosabban kik állnak e kódok mögött? A tanulmány azokról az önsértő magatartások különböző formáival érintett serdülőkről szól, akik gyakran az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek között hánykolódva – vagy éppen oda el sem jutva – keresik a kiutat, valamint azokról a szakemberekről, akik a kompetenciahatáraikat súrolva igyekeznek kompenzálni az ellátási hiányokat és azok esetlegességeit. Tovább

Átmeneti ellátások fejlesztése

Kutatásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg (26164-3/2018/SZOCSZOLG), fókuszában az átmeneti ellátások fejlesztésének szakmai megalapozása áll. A kutatás célja elsődlegesen annak megismerése, hogy a területi egyenlőtlenségekből fakadó kapacitás- és általában szolgáltatási hiányok hogyan orvosolhatók a meglévő intézményi rendszer bővítésével, korszerűsítésével. Tovább

Vásárlási addikció

Modern nyugati társadalmunkban a vásárlás funkciójának megváltozása figyelhető meg, amely a szükséges termékek beszerzésétől egyre inkább a szórakozás és a kikapcsolódás irányába tolódik el. Nagyvárosokban a plázák a társadalom meghatározó létesítményeivé, helyszíneivé váltak. Ez megnövelheti a vásárlási kényszer mint viselkedési függőség előfordulásának a veszélyét. A zavar – szélsőséges esetben akár súlyos – anyagi, érzelmi, pszichés és kapcsolati problémákkal járhat.

A tanulmányban a magyarországi plázalátogatók körében vizsgált kényszeres vásárlói prevalencia, demográfiai adatok, illetve a zavarral összefüggő különböző klinikai tünetekkel és személyiségjellemzőkkel való kapcsolat kerül bemutatásra, mint a distressz, depresszió, szorongás, kényszeresség, önértékelés stb. A tanulmány további célja a plázalátogatók populációján belül elkülöníthető, eltérő pszichés háttérmechanizmus-rendszerrel és motivációkkal rendelkező csoportok feltárása.

A tanulmány itt olvasható.