Get Adobe Flash player

Vásárlási addikció

Modern nyugati társadalmunkban a vásárlás funkciójának megváltozása figyelhető meg, amely a szükséges termékek beszerzésétől egyre inkább a szórakozás és a kikapcsolódás irányába tolódik el. Nagyvárosokban a plázák a társadalom meghatározó létesítményeivé, helyszíneivé váltak. Ez megnövelheti a vásárlási kényszer mint viselkedési függőség előfordulásának a veszélyét. A zavar – szélsőséges esetben akár súlyos – anyagi, érzelmi, pszichés és kapcsolati problémákkal járhat.

A tanulmányban a magyarországi plázalátogatók körében vizsgált kényszeres vásárlói prevalencia, demográfiai adatok, illetve a zavarral összefüggő különböző klinikai tünetekkel és személyiségjellemzőkkel való kapcsolat kerül bemutatásra, mint a distressz, depresszió, szorongás, kényszeresség, önértékelés stb. A tanulmány további célja a plázalátogatók populációján belül elkülöníthető, eltérő pszichés háttérmechanizmus-rendszerrel és motivációkkal rendelkező csoportok feltárása.

A tanulmány itt olvasható.

Komplex módszertanra épülő hatékonyságmérések

2016-ban valósult meg Komplex módszertanra épülő hatékonyságmérések tárgyú projektünk. Jelen tanulmánykötetünkben a 3 pillérre épülő kutatási eredményeinket ismertetjük. A kutatás célja a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatal felnőttek szakellátási életútjának vizsgálata és a rendszer hatékonyságának mérése komplex módszertanra építve. A vizsgálati tématerületek a következők: gyermekvédelmi szakellátás intézményes ellátásai (hagyományos gyermekotthon és lakásotthon, speciális ellátás, különleges ellátás, utógondozói ellátás) és nevelőszülői ellátás, valamint annak segítő háttere.

A tanulmánykötet letölthető innen.

Fiatalok politikai részvétele a V4 országokban

A kutatás célja, hogy feltárja a visegrádi országokban élő fiatalok társadalmi – politikai értékrendjének néhány jellegzetességét, a politikai és társadalmi aktivitás – passzivitás lehetséges okait, továbbá hogy a 15-24  éves korosztályra mennyire jellemző a radikalizmus iránti hajlam avagy a politikai érdektelenség.
Hipotézisünk szerint a politikával kapcsolatos attitűdök okai között szerepel a felnőtté válás / az önálló élet kezdésének nehézségei: például a megfelelő keresetet biztosító munkahely megszerzése, az önálló lakhatás elérése. Ezért a vizsgálat arra is választ kíván találni, hogy a fiatalok mennyire érzik úgy, hogy képesek befolyásolni az életükkel kapcsolatos döntéseket.
Résztvevők:
Szlovákia: Slovak Youth Council (www.mladez.sk) – projektgazda
Csehország:  Czech Council of Children and Youth (www.crdm.cz)
Magyarország: Rubeus Egyesület
Támogató: Visegrad Fund
Időszak: 2017. március – december
A projekt hivatalos honlapja: http://visegrad.mladez.sk/eng-summary/
A kutatási beszámoló magyar nyelven itt olvasható.

Tempus Közalapítvány

Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le Magyarországon.
A Rubeus Egyesület 2017-ben részt vesz az Erasmus+ Ifjúsági fejezetén belül megvalósuló kutatásban.

Az Egyesület

A Rubeus Egyesület címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4.
A Rubeus Egyesület telephelye: 5700 Gyula, Ajtóssy utca 44.

E-mail: rubeus@rubeus.hu

Adószám: 18177033-1-43
Bankszámlaszám: 16200106-60398532
Nyilvántartási szám: 9990 Közhasznú: 2002.06.16. óta

 

Képviselők: Rácz Andrea Anikó és dr. Székely Gábor Áron
Titkár: Posta Lászlóné
Felügyelőbizottság elnöke: Csurgó Bernadett

 

 

 

Indikátorok és evaluációs modellek a gyermekvédelmi szakellátásban

A Rubeus Egyesület Átfogó hatékonyságvizsgálat – evaluációs modellek a gyermekvédelmi szakellátásban című projektje keretében felkért kutatók és gyermekvédelmi szakemberek a gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában foglalkoztak a hatékonyság kérdésével, két úton: 1) indikátorok fejlesztése és 2) evaluációs modellek kidolgozása, hatékonyságmérések megtervezése. Jelen könyv a közös gondolkodás eredményeit összegzi.

A tanulmánykötet letölthető innen.