Get Adobe Flash player

Szülői kompetenciafejlesztés

Szülői kompetenciák fejlesztése, erősítése c. projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítása, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése; D. A család védelmi funkciójának növelése alpont keretében a Szülői kompetenciák fejlesztésére, erősítésére vonatkozó modellprogram során valósult meg. A modellprogramban olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése volt a célunk, amely alkalmas a szülői kompetenciák széles körű erősítésére, többoldalú fejlesztésére. A program célcsoportja kettős: egyrészt az alapellátásban hatósági intézkedéssel érintett kliensek/szülők köre, akik gyermeke védelembe vétel alatt van (a kiemelés megelőzésére koncentrálva); másrészt a már nevelésbe vett gyermekek szülei (az eredményes hazakerülés érdekében). A megvalósulás helyszínei: Budapest, XV. kerület; Szekszárd; Szentes, Pécs; Sopron család- és gyermekjóléti központjai.

Tovább

Jonkl Marianna: A szociális munka és a serdülőkorban szerzett X60-84 BNO-kódok találkozása

Mi, vagy pontosabban kik állnak e kódok mögött? A tanulmány azokról az önsértő magatartások különböző formáival érintett serdülőkről szól, akik gyakran az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek között hánykolódva – vagy éppen oda el sem jutva – keresik a kiutat, valamint azokról a szakemberekről, akik a kompetenciahatáraikat súrolva igyekeznek kompenzálni az ellátási hiányokat és azok esetlegességeit. Tovább

Átmeneti ellátások fejlesztése

Kutatásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg (26164-3/2018/SZOCSZOLG), fókuszában az átmeneti ellátások fejlesztésének szakmai megalapozása áll. A kutatás célja elsődlegesen annak megismerése, hogy a területi egyenlőtlenségekből fakadó kapacitás- és általában szolgáltatási hiányok hogyan orvosolhatók a meglévő intézményi rendszer bővítésével, korszerűsítésével. Tovább

Vásárlási addikció

Modern nyugati társadalmunkban a vásárlás funkciójának megváltozása figyelhető meg, amely a szükséges termékek beszerzésétől egyre inkább a szórakozás és a kikapcsolódás irányába tolódik el. Nagyvárosokban a plázák a társadalom meghatározó létesítményeivé, helyszíneivé váltak. Ez megnövelheti a vásárlási kényszer mint viselkedési függőség előfordulásának a veszélyét. A zavar – szélsőséges esetben akár súlyos – anyagi, érzelmi, pszichés és kapcsolati problémákkal járhat.

A tanulmányban a magyarországi plázalátogatók körében vizsgált kényszeres vásárlói prevalencia, demográfiai adatok, illetve a zavarral összefüggő különböző klinikai tünetekkel és személyiségjellemzőkkel való kapcsolat kerül bemutatásra, mint a distressz, depresszió, szorongás, kényszeresség, önértékelés stb. A tanulmány további célja a plázalátogatók populációján belül elkülöníthető, eltérő pszichés háttérmechanizmus-rendszerrel és motivációkkal rendelkező csoportok feltárása.

A tanulmány itt olvasható.

Komplex módszertanra épülő hatékonyságmérések

2016-ban valósult meg Komplex módszertanra épülő hatékonyságmérések tárgyú projektünk. Jelen tanulmánykötetünkben a 3 pillérre épülő kutatási eredményeinket ismertetjük. A kutatás célja a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatal felnőttek szakellátási életútjának vizsgálata és a rendszer hatékonyságának mérése komplex módszertanra építve. A vizsgálati tématerületek a következők: gyermekvédelmi szakellátás intézményes ellátásai (hagyományos gyermekotthon és lakásotthon, speciális ellátás, különleges ellátás, utógondozói ellátás) és nevelőszülői ellátás, valamint annak segítő háttere.

A tanulmánykötet letölthető innen.

Fiatalok politikai részvétele a V4 országokban

A kutatás célja, hogy feltárja a visegrádi országokban élő fiatalok társadalmi – politikai értékrendjének néhány jellegzetességét, a politikai és társadalmi aktivitás – passzivitás lehetséges okait, továbbá hogy a 15-24  éves korosztályra mennyire jellemző a radikalizmus iránti hajlam avagy a politikai érdektelenség.
Hipotézisünk szerint a politikával kapcsolatos attitűdök okai között szerepel a felnőtté válás / az önálló élet kezdésének nehézségei: például a megfelelő keresetet biztosító munkahely megszerzése, az önálló lakhatás elérése. Ezért a vizsgálat arra is választ kíván találni, hogy a fiatalok mennyire érzik úgy, hogy képesek befolyásolni az életükkel kapcsolatos döntéseket.
Résztvevők:
Szlovákia: Slovak Youth Council (www.mladez.sk) – projektgazda
Csehország:  Czech Council of Children and Youth (www.crdm.cz)
Magyarország: Rubeus Egyesület
Támogató: Visegrad Fund
Időszak: 2017. március – december
A projekt hivatalos honlapja: http://visegrad.mladez.sk/eng-summary/
A kutatási beszámoló magyar nyelven itt olvasható.