Get Adobe Flash player

Horváth Ákos: Családi portré

A tanulmány a mediáció, azon belül a családi mediáció, valamint a családkonzultáció közötti hasonlóságok és különbözőségek meghatározásával igyekszik feltérképezni a két szolgáltatás között húzódó kompetenciahatárokat, mivel ezek pontos definiálása és ismerete elengedhetetlen az óvodai és iskolai szociális segítők számára a közoktatási intézményekben megjelenő, de családi alapú konfliktusok szempontjából hatékony intervenció megválasztásához.

 

A tanulmány letölthető innen.

Horváth Ákos: Pozitív utak a szociális munka lehetőségei a magyarországi HIV-gondozásban

Az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat munkatársaként a szerzőnek lehetősége nyílt bekapcsolódni a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD Centrumán, és a Szent László Kórház HIV/AIDS Ambulanciáján megvalósuló HIV-gondozásba. Az ottani klienstapasztalatok által rálátása nyílt a HIV-fertőzés jelenségvilágának komplexitására, és arra, hogy mennyire eltérő módon élhetik meg az érintettek az állapotuk és körülményeik változását. Az ellátásban szerzett személyes tapasztalati a HIV-gondozás rendszerére, és a szociális munka abban betöltött lehetséges helyére és szerepére irányították a figyelmet.

Tovább

Tanító Zsófia: Segíthetek? Alternatív iskolai szociálismunka-modellek egy befogadó középiskolában – műhelytanulmány

A 2018. szeptember elsejével bevezetésre került kötelező óvodai és iskola szociális segítés modellje felpezsdítette az iskolai szociális munka körüli tudományos diskurzust. A változás előtt azonban már léteztek civil és önkormányzati fenntartású kezdeményezések, amelyek hosszú évek óta alkalmaztak/alkalmaznak iskolai szociális munkásokat, és munkájuk, érdekérvényesítő tevékenységük nagymértékben járult hozzá az iskolai szociális munka jelenlegi kiemelt szerepéhez.

Tovább

Átmeneti ellátások fejlesztési lehetőségei a gyermekvédelem különböző szegmenseiből

A kutatás fókuszában az átmeneti ellátások fejlesztésének szakmai megalapozása áll. A kutatás célja elsődlegesen annak megismerése, hogy a területi egyenlőtlenségekből fakadó kapacitás- és általában szolgáltatási hiányok hogyan orvosolhatók a meglévő intézményi rendszer bővítésével, korszerűsítésével, új szolgáltatások bevezetésével. Tovább

Jonkl Marianna: A szociális munka és a serdülőkorban szerzett X60-84 BNO-kódok találkozása

Mi, vagy pontosabban kik állnak e kódok mögött? A tanulmány azokról az önsértő magatartások különböző formáival érintett serdülőkről szól, akik gyakran az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek között hánykolódva – vagy éppen oda el sem jutva – keresik a kiutat, valamint azokról a szakemberekről, akik a kompetenciahatáraikat súrolva igyekeznek kompenzálni az ellátási hiányokat és azok esetlegességeit. Tovább

Vásárlási addikció

Modern nyugati társadalmunkban a vásárlás funkciójának megváltozása figyelhető meg, amely a szükséges termékek beszerzésétől egyre inkább a szórakozás és a kikapcsolódás irányába tolódik el. Nagyvárosokban a plázák a társadalom meghatározó létesítményeivé, helyszíneivé váltak. Ez megnövelheti a vásárlási kényszer mint viselkedési függőség előfordulásának a veszélyét. A zavar – szélsőséges esetben akár súlyos – anyagi, érzelmi, pszichés és kapcsolati problémákkal járhat.

A tanulmányban a magyarországi plázalátogatók körében vizsgált kényszeres vásárlói prevalencia, demográfiai adatok, illetve a zavarral összefüggő különböző klinikai tünetekkel és személyiségjellemzőkkel való kapcsolat kerül bemutatásra, mint a distressz, depresszió, szorongás, kényszeresség, önértékelés stb. A tanulmány további célja a plázalátogatók populációján belül elkülöníthető, eltérő pszichés háttérmechanizmus-rendszerrel és motivációkkal rendelkező csoportok feltárása.

A tanulmány itt olvasható.

Műhelytanulmányok

Műhelytanulmányok sorozatunk harmadik tanulmánykötete a szolgáltatásszintű indikátorokkal foglalkozik. A Szolgáltatási indikátorok tesztje című projekt célja a 2015-ös munka keretében kifejlesztett szolgáltatási indikátorok tesztelése állami és nem állami fenntartású különböző szakellátási intézményekben és a nevelőszülői ellátásban. Ennek keretében az egyes ellátástípusokra kidolgozott indikátorlista alapján kérdőíves mérőeszközt készítettünk, majd 12 szakellátási egységben teszteltük állami és nem állami fenntartásban működő intézmények és hálózatok körében. A kutatás keretében  végiggondolásra került egy minőségbiztosítási szempontsor is, mely az intézményi szintű mérések területi munkába való bevezetését alapozhatja meg.

 

Szolgáltatási indikátorok tesztje a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében

 

 

A Műhelytanulmányok első két tanulmánykötete a gyermekjóléti szolgálatok feladatellátását tekinti át egy komplex módszertanra épülő kutatás és ehhez kapcsolódó szakértői tanulmányok által, értékelve a szolgáltatások megvalósulásának módját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásokban jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát.

 

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten