Get Adobe Flash player

Műhelytanulmányok

Műhelytanulmányok sorozatunk harmadik tanulmánykötete a szolgáltatásszintű indikátorokkal foglalkozik. A Szolgáltatási indikátorok tesztje című projekt célja a 2015-ös munka keretében kifejlesztett szolgáltatási indikátorok tesztelése állami és nem állami fenntartású különböző szakellátási intézményekben és a nevelőszülői ellátásban. Ennek keretében az egyes ellátástípusokra kidolgozott indikátorlista alapján kérdőíves mérőeszközt készítettünk, majd 12 szakellátási egységben teszteltük állami és nem állami fenntartásban működő intézmények és hálózatok körében. A kutatás keretében  végiggondolásra került egy minőségbiztosítási szempontsor is, mely az intézményi szintű mérések területi munkába való bevezetését alapozhatja meg.

 

Szolgáltatási indikátorok tesztje a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében

 

 

A Műhelytanulmányok első két tanulmánykötete a gyermekjóléti szolgálatok feladatellátását tekinti át egy komplex módszertanra épülő kutatás és ehhez kapcsolódó szakértői tanulmányok által, értékelve a szolgáltatások megvalósulásának módját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásokban jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát.

 

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten