Get Adobe Flash player

Szülői kompetenciafejlesztés

Szülői kompetenciák fejlesztése, erősítése c. projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítása, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése; D. A család védelmi funkciójának növelése alpont keretében a Szülői kompetenciák fejlesztésére, erősítésére vonatkozó modellprogram során valósult meg. A modellprogramban olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése volt a célunk, amely alkalmas a szülői kompetenciák széles körű erősítésére, többoldalú fejlesztésére. A program célcsoportja kettős: egyrészt az alapellátásban hatósági intézkedéssel érintett kliensek/szülők köre, akik gyermeke védelembe vétel alatt van (a kiemelés megelőzésére koncentrálva); másrészt a már nevelésbe vett gyermekek szülei (az eredményes hazakerülés érdekében). A megvalósulás helyszínei: Budapest, XV. kerület; Szekszárd; Szentes, Pécs; Sopron család- és gyermekjóléti központjai.

Jelen tanulmánykötetünkben elsőként a szakértői tanulmányok keretében foglalkozunk a családmegtartó programokkal, a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás kapcsolatának erősítésével, a szakellátásban élő gyermekek esetében a hazagondozás megalapozott szakmai támogatásával, valamint a komplex megközelítésre épülő, gyermekközpontú, családra fókuszáló programok jellegzetességeivel. Ezt követően részletesen dokumentálva a modellhelyszíneken zajlott szakmai programokat és azok mentori tapasztalatait mutatjuk be, majd a komplex kutatási módszertanra épülő helyszíni látogatások és mérések kutatói tapasztalatait ismertetjük.

A tanulmánykötet letölthető innen.

 

A könyvről itt olvasható Domszky András, gyermekvédelmi szakértő, a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Ellátások Országos Szakmai Kollégiuma elnöke könyvajánlója.

 

Kategória: Kiadványok