Get Adobe Flash player

Népesedéspolitika, szegénypolitika, gyermekszegénység-politika

A tanulmány célja a rendszerváltástól napjainkig bemutatni és értékelni a családpolitikai beavatkozások (értékek, célok, eszközök, hatások) változását az egymást követő kormányzati ciklusok során. Ahhoz, hogy az egymást követő kormányok családpolitikai intézkedéseinek érték- cél-, eszköz-, és (mellék)hatásrendszerét értékelni tudjuk, tisztázni kell néhány alapfogalmat, illetve ezek egymáshoz való viszonyát. A döntések, intézkedések a családpolitikát általában 4 cél szolgálatába állíthatták, így népesedéspolitikai, szociálpolitikai (beleértve a gyermekvédelmet is), foglalkoztatáspolitikai, és társadalompolitikai célokat kitűző intézkedéseket különíthetünk el. Természetesen 1-1 ciklusra jellemző, hogy melyik célcsoport van túlsúlyban, illetve hogy ehhez milyen értékrend fogalmazódik meg. A bevezetett intézkedések hatása pedig jól mutatja, hogy a célhoz megfelelő eszközt választott-e az adott kormányzat, vagy esetleg mellékhatások jelentkeztek (esetleg ezek a mellékhatások szándékoltak).

 

A tanulmány letölthető innen.

Kategória: Tanulmányok