Get Adobe Flash player

Kompetencia-fogalom használata és az interkulturális párbeszéd gyakorlata a szociális területen

A kompetencia legáltalánosabban egy szituációban való eljárási jogot vagy reagálási képességet jelent. Eredetileg a jogtudomány, a biológia és a pszichológia területén volt használatos, később átkerült más tudományok (szociológia, pedagógia, ergonómia) szakmai zsargonjába is. A közvélemény – és időnként a szakma képviselői – számára nehézséget jelent pontosan meghatározni, hogy miből áll a szociális munka.

 

A kompetencia-alapú megközelítés lehetővé teszi a gyakorlat szisztematikus végiggondolását különböző szinteken: milyen tipikus szakmai szituációk léteznek, melyek és miből állnak a szakmai feladatok, melyek a kiegészítő tevékenységek egy munkakörön belül, milyen tudásra, milyen képességekre, milyen attitűdre van szükség ahhoz, hogy megfelelően el tudjuk látni az adott munkakört. A tanulmány azt a kérdést járja körül, hogy a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a munkavégzés során melyek az elvárt attitűdök, az egyes kompetenciaterületekhez melyek a hozzárendelt funkciók, valamint, hogy a szociális munkában miért fontos az interkulturalitás kérdésével foglalkozni. A szerző hangsúlyozza, hogy az interkulturális kompetencia azt jelenti, hogy multikulturális környezetben képesek vagyunk eredményesen kommunikálni, megérteni a másik álláspontját, előrelépni a megoldandó helyzetekben, téve ezeket a tolerancia elvével összhangban.

 

A tanulmány letölthető innen.

Kategória: Tanulmányok