Get Adobe Flash player

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról

A tanulmány a felsőoktatási expanzió hatásaival foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy az elmúlt évtizedek során hogyan alakult át a felsőoktatás szerepe, és milyen változások következtek be a diplomások foglalkoztathatóságában, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában. Kitér a bolognai folyamatra és arra, hogy a különböző diplomák milyen mértékben hasznosíthatók a munkaerő-piacon.

 

A tanulmány részeként fókuszcsoportos kutatás készült négy budapesti egyetem hallgatóival, illetve külföldi, Erasmus-képzésben résztvevő hallgatókkal. A tanulmány második felében ennek a kutatásnak az eredményei olvashatók tehát, összevetve a diákok véleményét a szakirodalommal, a tanulmány elején elemzett adatokkal. A fókuszcsoportos interjúk során többek között a továbbtanulás mögötti motivációkról, a diploma megszerzéséhez kötődő várakozásokról és a túlképzésről volt szó.

 

A tanulmány letölthető innen.

Kategória: Tanulmányok