Get Adobe Flash player

A gyermekvédelem története

A szerző tanulmányában a gyermekvédelem történetével foglalkozik nemzetközi és hazai viszonylatban. Bemutatja a gyermekvédelem, a nevelés történeti alakulását az őskortól kezdve a 20. század végéig. Betekintést ad a különböző korok gyermekképeivel, nevelési elméleteivel, a gyermekek szerepével a társadalomban. A tanulmányban nagyobb hangsúlyt kap a magyar gyermekvédelem, különösen a 20. században lezajló folyamatok. A szocializmus időszaka, illetve az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény kialakulásának folyamatához vezető időszak. A szerző bemutatja a jelenleg hatályos gyermekvédelmi törvényhez vezető utat és kitér arra is, hogy az átfogó szabályozás milyen elvek mentén jött létre.

 

A tanulmány letölthető innen.

Kategória: Tanulmányok