Get Adobe Flash player

Szülői kompetenciák fejlesztése, erősítése

Szülői kompetenciák fejlesztése, erősítése c. projekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg (BM-17-E-0017).

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas a szülői kompetenciák széleskörű erősítésére, többoldalú fejlesztésére.

 

A program célcsoportja kettős:

- az alapellátásban hatósági intézkedéssel érintett kliensek/szülők, akik gyermeke védelembe vétel alatt van (a kiemelés megelőzésére koncentrálva),

- nevelésben vett gyermekek szülei (eredményes hazakerülés érdekében).

 

A programtól azt várjuk, hogy a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szociális szakemberek számára olyan kipróbált és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre, melyekkel egyrészt eredményesebben tudják végezni a gondozási tevékenységüket, kezelni a problémákat, hatékonyabban tudják motiválni a családot a szükséges változtatásokra, másrészt a szülői kompetencia fejlesztésével konfliktusmentesebb lehet a szülő-gyermek kapcsolat, a gyermek családból történő kiemelése esetén a szülő-gyermek kapcsolattartása, nevelésbe vett gyermekek esetében a gyermek hazagondozása eredményesebb lehet. A modellprogram 5 helyszínen valósul meg.

A modellprogram és a kapcsolódó kutatás eredményei a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanulmányok sorozatunk keretében került publikálásra.

Kategória: Projektek