Get Adobe Flash player

Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában

A Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában  c. projekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg (BM-18-E-0018).

A program célja a bűnelkövető gyermekek szülei számára olyan speciális szülői kompetenciafejlesztő program kidolgozása és megvalósítása, ami a gyermek bűnelkövetésével összefüggésbe hozható hiányzó vagy gyenge kompetenciák pótlása vagy erősítése által jelentősen csökkenti a bűnelkövető gyermekek esetében a bűnismétlés, a családban esetlegesen nevelkedő, még bűncselekményt el nem követő gyermekek esetében a bűncselekmény elkövetésének kockázatát, illetve hozzájárul a gyermekek számára megfelelő szülői magatartásminták átadásához.

A program célcsoportjai:

-       családjukban nevelkedő megelőző pártfogás és pártfogás alatt álló gyermekek, vagy olyan gyermekek, akik a bűnelkövetővé válás tekintetében erősen veszélyeztetettek

-       gyermekvédelmi szakellátásban részesülő bűnelkövető, megelőző pártfogás alatt álló gyermekek (elsősorban 2 éven belül nevelésbe került gyermekek)

-       javítóintézeti ellátásban részesülő gyermekek szülei, családjai.

A modellprogram és a kapcsolódó kutatás eredményei a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanulmányok sorozatunk következő kötetében kerül publikálásra.

Kategória: Projektek