Get Adobe Flash player

Reziliencia fejlesztés, megoldásfókusz és tudatos jövőtervezés a gyermekvédelemben

2023. március elsején indult el új projektünk a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával.

 
A Reziliencia fejlesztés, megoldásfókusz és tudatos jövőtervezés a gyermekvédelemben c.  (BM-22-E-0013) modellprogram a BM-17-E-0017, BM-18-E-0018, BM-19-E-0027, BM-20-E-0013 és a BM-21-0015 sz. programjaink folytatása.

 

Jelen modellprogramunk fókuszában egyfelől a szülői kompetenciák fejlesztése, másfelől a hatékony gyermekjóléti és gyermekvédelmi megoldások biztosítása és a sikeres problémakezelés jegyében a gyermeki reziliencia fejlesztése, megoldásfókusz és tudatos jövőtervezés áll. Modellprogramunkban a gyermekek és szüleik, valamint a velük dolgozó szakemberek széles csoportjára fókuszálunk a gyermekvédelmi rendszer különböző szintjein. Lesznek prevenciós és edukatív céllal megvalósuló programelemek a gyermekek és szüleik számára, valamint olyan reaktív megoldásokat kínáló programelemek, amelyek már magasabb kockázattal bíró gyermekek és családjaik segítését célozzák közvetetten vagy közvetlenül.

A kidolgozásra és gyakorlatba való bevezetésre irányuló új programelemek, illetve a régebbi fejlesztésben születettek célcsoportjai a következők: gyermekjóléti szolgáltatásban veszélyeztetett, védelembe vett, hátrányos helyzetű, bűnelkövetés veszélyének kitett, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, a gyermekek szülei, családjai, valamint a velük dolgozó szakemberek széles köre.

A projektelemek közül kiemeleten fontosnak tartjuk a szülőséget támogató programokat, a nekik szóló edukatív tartalmakat, illetve az óvodai és iskolai szociális munkások, családsegítők tudásának szélesítését. Hiánypótlónak bizonyult és nagyon fontos a mentális zavarral élő családtagok hatékony segítése, így ezen célcsoport támogatása is megjelenik programunkban. A megoldásfókusz mind a gyermekvédelemben élők sorsrendezése, mind a dolgozók hatékonyabb munkavégzése szempontjából hangsúlyos a programban. A tehetséggondozás, pályaválasztás szintén kiemeleten fontos része pályázatunknak a gyermekvédelem különböző kockázati szintjein megjelenő gyermekek és fiatalok vonatkozásában.

 

Partnereink:

Gyermekhíd Alapítvány

 

Ébredések Alapítvány

 

eSeF Felfedezések Nonprofit Kft. 

 

EtalOnline Kft.

 

Kiemelt témák a partnereink által:

 

1) Asszertív kommunikáció, módszertani bevezetés a kommunikációs készségek fejlesztésébe – tréning. 

Eszköz: Az óvodai és iskolai segítők primer prevenciós eszköztárának bővítését szolgáló képzés biztosítása.

 

2) Mentális zavarral élő személy a családban – tréning és edukatív csoportfoglalkozások 

Eszköz: A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál és központnál dolgozó szakemberek a mindennapi segítő munkájuk során támogatnak olyan családokat, ahol a családban mentális zavarral élő személy él. A tréning ezen családokkal való komplex rehabilitációs fókuszú munkára készít fel.

A szakemberek tudásának szélesítése mellett a mentális zavarral érintett szülőknek pszichoedukációt is  biztosítunk. Tudásuk bővül a mentális zavar természetére, az egészségügyi- és szociális ellátórendszerben elérhető rehabilitációs szolgáltatásokra, a komplex bio-pszichoszociális rehabilitációra, felépülésre vonatkozóan. Célunk a szülőség támogatása ezen célcsoport esetében is.

 

3) Gyermekvédelemmel érintett gyermekek és fiatalok tanulási motivációjának növelése, a tanulási képességeik fejlesztése és tárgyi tudásuk bővítése.

Eszköz: Módszertanilag, szakmailag jól összeállított online tananyagok, fejlesztő eszközök hozzáférhetővé tétele.

 

4) Mentor és Career Guide program – gyermekotthonban élő gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

Eszköz: Gyermektréningek, orientációs nap biztosítása, mentorok és szakemberek fejlesztése, képzése.

 

5) Megoldásfókuszú beszélgetésvezetés tréning (20 órás), egy csoport a szakellátás dolgozóinak számára és egy az alapellátás dolgozóinak. Emellett a gyermekeknek egyéni folyamatok biztosítása: egy fiatal 3 megoldásfókuszú coaching beszélgetést kap. Továbbá csoportos alkalmakat is biztosítunk a fiataloknak.

Eszköz: Tréning, csoportos konzultáció szakembereknek, coaching és csoportos alkalmak fiataloknak.

 

6) Szülőség támogatása edukatív tartalmak megosztásával

Fontos edukatív témák a köznevelési intézményekbe járó gyermekek szülei számára: Iskolai bullying és amit szülőként tehetünk. Út a gyermekemhez: kommunikáció és kapcsolódás. Szerelem-párkapcsolat-szexualitás: Hogyan segíthetem gyermekemet abban, hogy jó kapcsolatokat formáljon? Szülők a kreatív tanulás és fejlődés szolgálatában.

Eszköz: Előadások, edukatív tartalmak biztosítása, azok széles körben elérhetővé tétele.

 

7) Fiataloknak szóló pályázat: Téma: Álommunka és munkahely. 

Eszköz: A tudatos életpályaválasztás és tervezés jegyében a fiatal és az őt nevelő szakemberek közösen megtervezik és leírják a gyermek leendő munkahelyét egy nyílt pályázat keretében.

 

8) Gyermekvédelmi láthatósági kampány – podcast- és fotósorozat

 

Jelen programunk azt segíti elő, hogy a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban, gyermekvédelmi szakellátásban, illetve komplex gyermekvédelmi programokban dolgozó szakemberek számára olyan kipróbált és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre, melyekkel egyrészt eredményesebben tudják végezni a gondozási-nevelési-fejlesztési tevékenységüket, kezelni az adott gyermekvédelmi problémákat, képessé váljanak motiválni a családot a szükséges változtatásokra. Másrészt a szülői kompetencia fejlesztésével konfliktusmentesebb lehet a szülő-gyermek kapcsolat, a gyermek családból történő kiemelése esetén a szülő-gyermek kapcsolattartása, amennyiben van esély, eredményesebb lehet a hazagondozás. Kiemelt cél a hátrányos helyzetű, gyermekvédelemmel érintett gyermekek és fiatalok esetében a tehetséggondozás, pályaorientáció támogatása, a sikeres társadalmi integráció elősegítése.

 

Az “Aki vagyok” című gyermekvédelmi láthatósági kampány képei alább láthatók, melyek a Facebook és Instagram oldalakon kerültek megosztásra. A kampány alatt 80486 embert értünk el, a képekhez 8678 reakció (megosztás, like, komment) érkezett.

 

 

Célközönségünk:

Gyermekes szülők, single-parent családok, nevelőszülők.
Olyan személyek, akik gyerekneveléssel, illetve gyermekgondozással kapcsolatos oldalakat követnek/kedvelnek.
Általában a lakosság, akiket érzékenyíteni szeretnénk a gyermekek ügye és kifejezetten a gyermekvédelmi szakellátásban élők és szüleik helyzete iránt.

 

Mindemellett az Álommunka/álommunkahely gyermekvédelemben élőknek szóló pályázatunk is láthatóságot szolgálta. A pályaművekre összesen 2725 like érkezett és 41587 embert értünk el, 1886 oldalmegosztással.

 

Megtekinthetik itt a zsűri által kiválasztottakat.

 

 

A gyermekvédelem láthatósága érdekében készült friss podcastjaink itt érhetők el:

 

Molnár Ditte

Hatvani Erzsébet

Gratzer-Sövényházy Edit

Székely Martin

Kéri Péter

Sik Dorka (Élőképes verzió itt.)

Schermann Márta (Élőképes verzió itt.)

Nagyné Anita (Élőképes verzió itt.)

Boronyák Enikő (Élőképes verzió itt.)

 

A Spotify-on és a Youtube-on is egyre nagyobb a podcatsok nézettsége. Ebben a sorozatunkban eddig a Spotify-on 3276 megjelenítés és 640 lejátszás történt.
A Youtube -on pedig több mint 120 lejátszás történt az újonnan publikált képes formátumban.

 

 

 

Kategória: Projektek