Get Adobe Flash player

ÉLETERŐ 2. Ifjúságvédelmi szakemberek képzése a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése érdekében

HEFOP 2.2. intézkedés keretében valósul meg az Iparfejlesztési Közalapítvány, a Rubeus Egyesület, a Jövődért Alapítvány, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Faág Baráti Kör Egyesület közös képzési programja. ÉLETERŐ 2. projektünkben mind a négy csoport képzése lezárult.

Az Iparfejlesztési Közalapítvány, a Rubeus Egyesület, a Jövődért Alapítvány, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Faág Baráti Kör Egyesület közös képzési programja.

 

A HEFOP 2.2. kiírás keretében gyermekvédelmi szakemberek képzésére nyertünk forrásokat. Nyertes pályázatunk keretében az Észak-alföldi és a Dél-Dunántúli régió gyermekvédelmi szakembereinek képzésére nyílik lehetőség. Ezek a képzések 2007. májusában indultak.

 

A programról

A projekt keretében két típusú képzés került kialakításra.

 

Gyermekvédelmi szakemberek képzése:

A programnak köszönhetően a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozók áttekintést nyernek a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetről (hiányszakmák; elhelyezkedési lehetőségek; humánerőforrás fejlesztési törekvések), illetve elsajátítanak bizonyos kommunikációs eszközöket (önéletrajz készítés; kommunikáció állásinterjúkon stb.) ezeket tovább tudják adni a fiataloknak, be tudják építeni a meglévő oktatási-nevelési struktúrába.

Külön előnye a nevelők képzésének, hogy jelentkezik egy multiplikátor hatás, azaz egy nevelő pályája során több fiatallal (3-4) kerül kapcsolatba, több fiatal életére gyakorol jelentős befolyást. A projekt megvalósítása során kiképzett 60 nevelő ezáltal körülbelül 250-300 fiatal eredményes pályakezdését segítheti elő.

 

A gyermekvédelmi szakemberek képzésének célcsoportját a közvetlenül a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozók alkotják. A 112 órás képzés során a hallgatók 7 modulban a következő témákkal ismerkednek meg:

- Kommunikációs tréning

- Munkaerő-piaci ismeretek

- Számítógépes ismeretek

- Európai Uniós ismeretek

- Pályázatírási ismeretek

- Romológiai ismeretek a gyermekvédelemben

- Személyiségfejlesztő tréning

 

Az első csoport képzése 2007. május 7-én kezdődött. Ez a képzés 2007. szeptember 18-án zárult. A képzésben 20 hallgató vett részt. Az oklevélosztó ünnepséget október 8.-án rendeztük meg az IFKA székhelyén.

 

A második csoport képzése szeptember 10-én indult 18 fővel, és december 4-én zárult le. A harmadik csoport szeptember 24-én kezdett 21 fővel és december 11-én végzett.

 

Projektmenedzseri és Gazdasági Képzés:

E képzés célcsoportját a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok vezetői és gazdasági szakemberei alkotják. A program a számítógépes és a munkaerő-piaci ismereteken túl főként a pályázatírást, a projektmenedzsment ismereteket, illetve az ezekhez kapcsolódó készségeket oktatja. A 112 órás képzés 6 modulja során a résztvevők a következő témákkal ismerkednek meg:

 

- Munkaerő-piaci ismeretek

- Számítástechnikai ismeretek

- Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere;

- Az európai támogatási rendszerek

- Projektmenedzsment

- A pályázatok elkészítése

- A projektek értékelése és megvalósítása, projektek menedzselése

 

Ez a képzés 2008. január 7-én indult és március 18-án végződött 19 fő részvételével.

 

A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg.

 

A Rubeus Egyesület a képzés keretében vállalta az igényfelmérés elkészítését, a munkaerő-piaci modul fejlesztését. Az Egyesület delegálta a projekt szakmai vezetőjét, Szikulai Istvánt. Részt veszünk a hallgatók és oktatók képzésről való elégedettségének vizsgálatában és a projekt disszeminációs tevékenységében.

 

Jelenleg a projekt értékelésén és zárásán dolgozunk.

 

Kedvezményezett:

Rubeus Egyesület

1072 Budapest, Akácfa u. 22.

Web: www.rubeus.hu

E-mail: rubeus@rubeus.hu

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Európai Szociális Alap

Nemzeti Programirányító Iroda

Társadalmi szolgáltató Kht.

1134 Budapest, Váci út 45.

Tel.: 273-4250, 2-es menüpont

Web: www.esf.hu

E-mail: EUtamogatas@esf.hu

 

Képzések

Helyszín: az Iparfejlesztési Közalapítvány székháza,

1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

 

Képzési időpontok, Gyermekvédelmi szakemberek képzése:

 

1. képzés: 2007. május 7. – szeptember 18.

2. képzés: 2007. szeptember 10. – 2007. december 4.

3. képzés: 2007. szeptember 24. – 2007. december 11.

 

A gyermekvédelmi képzés részletes tematikája:

ELETERO_tematika1.pdf

 

A Projektmenedzseri és Gazdasági Képzés időpontja:

Ez a képzés 2008. január 7-én indult és március 18-án végződött 19 fő részvételével.

A projektmenedzseri és gazdasági képzés részletes tematikája:

ELETERO_tematika2gazd.pdf

 

A képzés megkezdése előtt az volt a célunk, hogy felmérjük, hogy a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek, illetve a gyermekvédelem területén gazdasági / pénzügyi munkakörben dolgozók hogyan vélekednek előzetesen a képzésünkről.

 

Ennek eredményei itt olvashatók:

igenyfelmeres_eleterő2 pdf

 

ÉLETERŐ 2. kiadvány és CD

Az ÉLETERŐ 2. előadásainak anyagait CD formátumban eljuttatjuk a képzésen részt venni nem tudó jelentkezőknek is.

Kategória: Projektek