Get Adobe Flash player

Családi egyensúly támogatása a gyermekvédelemben

2020. október 1.-én elindult a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával a Családi egyensúly támogatása a gyermekvédelemben c. projektünk (BM-20-E-0013).

 

A program a BM-17-E-0017 és BM-18-E-0018, valamint a BM-19-E-0027 sz. programok folytatása.

 

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas a szülői kompetenciák széles körű erősítésére, többoldalú fejlesztésére 6 pillérre épülve: 1) kapcsolati problémákkal küzdő, válófélben lévő vagy elvált szülők és gyermekeik támogatása; 2) pszichoszociális fogyatékossággal és szenvedélybetegséggel küzdő szülők és gyermekeik támogatása; 3) közösségfejlesztés; 4) családterápiás, mentálhigiénés komplex segítségnyújtás; 5) kiemelés megelőzése és a sikeres hazagondozás komplex támogatása; 6) gyermekvédelem társadalmi láthatóságának növelése. A program célcsoportjai: az alapellátásban veszélyeztetettnek nyilvánított, valamint hatósági intézkedéssel érintett kliensek/szülők köre, akiknek gyermeke védelembe vétel alatt van (a kiemelés megelőzésére koncentrálva); másrészt a már nevelésbe vett gyermekek szülei (az eredményes hazakerülés érdekében). Illetve azok, azok a családok, ahol szenvedélybetegség vagy mentális zavar van a családban, illetve ahol a szülők válnak, illetve külön élnek.
A modellprogram 2 család- és gyermekjóléti központ bevonásával, 1 gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz kapcsolódó civil szervezet bevonásával szakellátási szintéren, és 1 általános iskolai kollégiumi szintéren civil szervezet képviseletében (4 modellhelyszín), és 2 mentálhigiénés szolgáltatásokat, komplex gyermekvédelmi / szociális programot nyújtó civil szervezet részvételével valósul meg.
A 6 partner különböző témákban komplex programot dolgoz ki és valósít meg 7 hónapos időkeretben.

 

A széles körű tájékoztatás érdekében a modellhelyszíneken és komplex programcsomagokat nyújtó szervezeteknél zajló szakmai programokat és azok mentori tapasztalatait, valamint a több elemből álló kutatási módszertanra épülő helyszíni látogatások és mérések kutatói tapasztalatait online könyv formájában ismertetjük és publikáljuk, melyet a későbbiekben honlapunkon teszünk közzé.

 

 

Partnereink:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ

 

Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szekszárd

 

Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégium a Gyöngyhalász Alapítvánnyal együttműködve

 

Gyermekhíd Alapítvány

 

Hajdú-Bihar megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  a Jövődért Alapítvánnyal együttműködve

 

Ébredések Alapítvány

 

 

Kiadványok:

 

asszerteen  Asszerteen applikáció fiatalok támogatására

 

Váláslabirintus (web)

 

II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központ MEDIÁCIÓS TERVEZŐ MUNKACSOPORT szakértői anyaga.

 

BALANSZ kiadványsorozat a szekszárdi Humánszolgálgáltató Központ keretében:

 

Balansz - Gondolatindító kérdések

Balansz – Tájékoztató gyermekeknek

Balansz – Mindennapok pszichés zavarokkal, szenvedélybetegségekkel

 

Tapolcsányi Általonos Iskolai Kollégium újságja és a művészeti nevelésről készült kisvideók:
Az újság: Tapi Hírlap

 

Dobműhely:

 

Gospel próba:

 

 

A Gyermekhíd Alapítvány kisfilmjei:
Pályaorientáció – Beszélgetés Szücsivel

 

Példaképek

 

Szeretetnyelvek:

 

;

 

 

A Hajdú-Bihar megyei gyermekvédelmi szakellátást láthatóvá tévő kiadvány.

 

 

Kategória: Projektek