Get Adobe Flash player

A szülőség támogatásának új útjai a gyermekvédelemben

A Rubeus Egyesület  A szülőség támogatásának új útjai a gyermekvédelemben címmel valósít meg egy modellprogramot a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítása, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése; D. A család védelmi funkciójának növelése alpont alatt.

A program a BM-17-E-0017 és BM-18-E-0018 számú projektünk folytatása, azok szélesebb célcsoportokra való kiterjesztése által, mint gyermekjóléti szolgáltatásban veszélyeztetett, védelembe vett, hátrányos helyzetű, bűnelkövetés veszélyének kitett, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és a gyermekek szülei, családjai.

 

Jelen programunk azt segíti elő, hogy a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban, illetve komplex gyermekvédelmi programmal érintett szociális szakemberek számára olyan kipróbált és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre, melyekkel egyrészt eredményesebben tudják végezni a gondozási tevékenységüket, kezelni a problémákat, hatékonyabban tudják motiválni a családot a szükséges változtatásokra, másrészt a szülői kompetencia fejlesztésével konfliktusmentesebb lehet a szülő-gyermek kapcsolat, a gyermek családból történő kiemelése esetén a szülő-gyermek kapcsolattartása, nevelésbe vett gyermekek esetében a gyermek hazagondozása eredményesebb lehet. Mindezen eredmények az új programunkba is becsatornázásra kerülnek, valamint azokra épülnek az új, kibővített célcsoporttal való munkát megalapozó szakmai anyagok és modellprogramok.

 

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas a szülői kompetenciák széleskörű erősítésére, többoldalú fejlesztésére 3 pillérre épülve: 1) intenzív családgondozás; 2) közösségfejlesztés; 3) családterápiás, mentálhigiénés komplex segítségnyújtás.
A program 3 pillére a szociális munka új, komplex, szolgáltatásfókuszú útkereséseit célozza meg, így a szakmafejlesztés kiemelt színtere és eszközrendszere is.

 

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas a szülői kompetenciák széleskörű erősítésére, többoldalú fejlesztésére.

 

Partnereink:

 

II. kerület Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

 

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szekszárd

 

Tapolcsányi Általános Iskolai Kollégium

 

Vásáry Tamás Alapítvány

 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásában valósul meg A szülőség támogatásának új útjai a gyermekvédelemben című programunk.

Kategória: Projektek