Get Adobe Flash player

Tanító Zsófia: Segíthetek? Alternatív iskolai szociálismunka-modellek egy befogadó középiskolában – műhelytanulmány

A 2018. szeptember elsejével bevezetésre került kötelező óvodai és iskola szociális segítés modellje felpezsdítette az iskolai szociális munka körüli tudományos diskurzust. A változás előtt azonban már léteztek civil és önkormányzati fenntartású kezdeményezések, amelyek hosszú évek óta alkalmaztak/alkalmaznak iskolai szociális munkásokat, és munkájuk, érdekérvényesítő tevékenységük nagymértékben járult hozzá az iskolai szociális munka jelenlegi kiemelt szerepéhez.

A kispesti Tanext Akadémián kilenc éven keresztül (2009-2018) működő úgynevezett Segít7ek támogató szolgálat is egyike e civil kezdeményezéseknek, ám e speciális szakmaterület diskurzusában csak nagyon ritkán jelent meg. A szerző kísérletet tesz arra, hogy a csoport módszertani keretrendszere, alapelvei mögött megkeresse az iskolai szociális munka különböző ismert modelljeit, és  bebizonyítsa, hogy a Segít7ek csapat tagjai egy, az eddig ismert modelleket magában hordozó, de mégis minőségileg új modellt hoztak létre működésük során.

 

Ahhoz, hogy a különböző ismert iskolai szociálismunka-modellek tükrében vizsgálhassuk a támogató szolgálat működésének sajátosságait, elengedhetetlen, hogy röviden áttekintsük a hazai iskolai szociális munkára leginkább hatást gyakorló nemzetközi modelleket, valamint az iskolai szociális munka magyarországi modelljeit. A tanulmány első nagy fejezetében tehát számba veszi az iskolai szociális munka nemzetközi és magyarországi modelljeit, majd a következő fejezetek során a Tanext Akadémia és a Segít7ek csoport megalakulásának és fennállásának történetét, működési sajátosságait, alapelveit, felépítését, strukturális alakváltozásait, valamint a Segít7ek csoport modellértékűnek ítélt munkáját elemzi.

 

Tanító Zsófia Segíthetek? című könyve letölthető innen (PDF).