Get Adobe Flash player

Merre visz az út a gyermekvédelemből?

A Kutatás a ’Ne hagyd magad 2’ projekt keretében valósul meg a Kézenfogva Alapítvány megbízásából. Célja a gyermekvédelmi rendszerben nagykorúvá vált, fogyatékossággal fiatal felnőttek helyzetének vizsgálata, oktatási, munkaerő-piaci, lakhatási, önálló életkezdési, támogatási stb. szempontból. Célja annak feltárása, hogy a gyermekvédelmi szakellátás rendszeréből (intézményes ellátás – gyermekotthon, különleges gyermekotthon – és nevelőszülői ellátás) milyen utak vezetnek/vezethetnek a felnőtté válással a szociális ellátórendszerbe, illetve az önálló élet megkezdéséhez. Milyen hiányok látszanak a fiatal felnőttek komplex rehabilitációjában az önálló életvezetés segítése terén, módszerekben, szolgáltatásokban, a segítségnyújtás módozataiban? A szakellátásból kikerülő fogyatékos fiatalok vonatkozásában milyen tényezők zárják ki a hatékony társadalmi részvételüket, az esélyegyenlőség és az egyenlő esélyű hozzáférhetőség érvényesülését?

 

A kutatás feltárja a gyermekvédelmi gondozásban élő vagy onnan már kikerült fogyatékossággal élő fiatal felnőttek helyzetét, modellezi a gyermekvédelemből kivezető lehetséges utakat. Rávilágít az esetleges deviáns karrierekre, a szakmai hiányosságokra, a támogatások elégtelenségére vagy azok hiátusaira. A kutatás lehetőséget ad arra, hogy policy javaslatokat fogalmazzunk meg a kormányzat, a törvényhozók, a gyermekvédelmi rendszert és a szociális ellátásokat működtető aktorok számára a fogyatékossággal élő, gyermekvédelmi háttérrel rendelkezők hatékonyabb megsegítése érdekében. Lehetőséget ad arra továbbá , hogy a hosszú távú adatgyűjtéssel kapcsolatosan is javaslatokat fogalmazzunk meg a kutatás ez irányú tapasztalatai tükrében.

A kutatás vezetője Rácz Andrea, szociológus.

 

A zárótanulmány letölthető innen.

Kategória: Kutatások