Get Adobe Flash player

Az önsegítés ereje – Feltáró vizsgálat az önsegítő csoportok működéséről (KAB-KT-18-26362)

Az önsegítő csoportok működéséről tudományos megközelítésben igen keveset tudunk a hazai körülmények között. A résztvevők közül sokan az egyetlen hatékony eszköznek tartják, míg mások idegenkednek a részvételtől, ahogy a szakemberek többsége is kétkedve fogadja a módszert. Kutatásunk egy feltáró jellegű vizsgálat, melynek eredményeként egy keresztmetszeti képet kapunk az önsegítő csoportok működéséről.

A probléma feltárására kevert módszertanú vizsgálatot készítünk, amely egy kvalitatív vizsgálati és egy kvantitatív adatgyűjtési és -elemzési részből áll.
A kutatás rövid távú célja feltáró jellegű, keresztmetszeti képet adó vizsgálat készítése, mely fókuszában a Magyarországon működő, 12 lépéses módszert és hagyományt követő, NA, illetve droghasználói tagokkal is rendelkező AA csoportok működésének vizsgálata és elemzése áll.
A kutatás hosszú távú célja az önsegítő csoportok működésének megértésére, az ellátórendszerben elfoglalt szerepének felmérésére, valamint hatékonyságára és eredményességére irányuló vizsgálat előkészítése Magyarországon.
A kutatás vezetője: Szécsi Judit.

 

A kutatás módszeréről és legfontosabb eredményeiről itt olvashatnak.

Kategória: Kutatások