Get Adobe Flash player

Innovációk támogatása a gyermekvédelemben

2021. október 1.-én elindult a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával az Innovációk támogatása a gyermekvédelemben c. projektünk (BM-21-E-0015).

A program a BM-17-E-0017 és BM-18-E-0018,  BM-19-E-0027, valamint a BM-20-E-0013 sz. programok folytatása.

 

 

A modellprogram keretében olyan „új” eszköz/eszközrendszer teremtése a cél, amely alkalmas a szülői kompetenciák széles körű erősítésére, többoldalú fejlesztésére több pillérre épülve: 1) kapcsolati problémákkal küzdő, válófélben lévő vagy elvált szülők és gyermekek támogatása; 2) pszichoszociális fogyatékossággal és szenvedélybetegséggel küzdő szülők és gyermekek támogatása; 3) közösségfejlesztés, közösségi erőforrások becsatornázása – asszertív kommunikáció segítése kortárscsoportban és felnőtt-gyermek relációban; 4) családterápiás, mentálhigiénés komplex segítségnyújtás; 5) kiemelés megelőzése és a sikeres hazagondozás komplex támogatása; 6) gyermekvédelmi hátterű gyermekek és fiatalok pályaorientációja és ezáltal társadalmi integrációjának elősegítése; és 7) gyermekvédelem társadalmi láthatóságának növelése.

 

A modellprogram 2 család- és gyermekjóléti központ bevonásával, 1 gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz kapcsolódó civil szervezet bevonásával szakellátási szintéren és 1 általános iskolai kollégiumi szintéren civil szervezet képviseletében (4 modellhelyszín) és 3 mentálhigiénés szolgáltatásokat, komplex gyermekvédelmi / szociális programot nyújtó civil szervezet részvételével valósul meg.

 

Jelen tanulmánykötetünkben (pdf) a modellhelyszíneken zajlott szakmai programok tapasztalatait mutatjuk be, majd a komplex kutatási módszertanra épülő mérések kutatói tapasztalatait ismertetjük.

Kategória: Kiadványok