Get Adobe Flash player

Bűnelkövetéssel érintett gyermekeket és szüleiket támogató modellprogramok a gyermekvédelemben

Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában c. projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítása, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése; D. A család védelmi funkciójának növelése alpont keretében a Szülői kompetenciák fejlesztésére, erősítésére vonatkozó modellprogram során valósult meg.

Jelen program célja a bűnelkövető gyermekek szülei számára olyan speciális szülőikompetencia-fejlesztő program kidolgozása és megvalósítása, ami a gyermek bűnelkövetésével összefüggésbe hozható hiányzó vagy gyenge kompetenciák pótlása vagy erősítése által jelentősen csökkenti a bűnelkövető gyermekek esetében a bűnismétlés, a családban esetlegesen nevelkedő, még bűncselekményt el nem követő gyermekek esetében a bűncselekmény elkövetésének kockázatát, illetve hozzájárul a gyermekek számára megfelelő szülői magatartásminták átadásához.

 

A program célcsoportja:

 

- családjukban nevelkedő, megelőző pártfogás és pártfogás alatt álló gyermekek, vagy olyan gyermekek, akik a bűnelkövetővé válás tekintetében erősen veszélyeztetettek;

 

- gyermekvédelmi szakellátásban részesülő bűnelkövető, megelőző pártfogás alatt álló gyermekek (elsősorban 2 éven belül nevelésbe került gyermekek);

 

- javítóintézeti ellátásban részesülő gyermekek és szülei, családja.

 

A megvalósulás helyszínei a következők voltak: Budapest, XIII. kerület; Szekszárd; Miskolc; Szombathely család- és gyermekjóléti központjai, valamint a szakellátás oldaláról a Rákospalotai Javítóintézet.

 

Jelen tanulmánykötetünkben (pdf) a modellhelyszíneken zajlott szakmai programokat és azok mentori tapasztalatait mutatjuk be, majd a komplex kutatási módszertanra épülő helyszíni látogatások és mérések kutatói tapasztalatait ismertetjük. A kötet tartalmazza a szakértők által kidolgozott 21 programból álló bűnmegelőzési eszközkínálatot is.

Kategória: Kiadványok