Get Adobe Flash player

Merre visz az út a gyermekvédelemből?

A Kutatás a ’Ne hagyd magad 2’ projekt keretében valósul meg a Kézenfogva Alapítvány megbízásából. Célja a gyermekvédelmi rendszerben nagykorúvá vált, fogyatékossággal fiatal felnőttek helyzetének vizsgálata, oktatási, munkaerő-piaci, lakhatási, önálló életkezdési, támogatási stb. szempontból. Célja annak feltárása, hogy a gyermekvédelmi szakellátás rendszeréből (intézményes ellátás – gyermekotthon, különleges gyermekotthon – és nevelőszülői ellátás) milyen utak vezetnek/vezethetnek a felnőtté válással a szociális ellátórendszerbe, illetve az önálló élet megkezdéséhez. Milyen hiányok látszanak a fiatal felnőttek komplex rehabilitációjában az önálló életvezetés segítése terén, módszerekben, szolgáltatásokban, a segítségnyújtás módozataiban? A szakellátásból kikerülő fogyatékos fiatalok vonatkozásában milyen tényezők zárják ki a hatékony társadalmi részvételüket, az esélyegyenlőség és az egyenlő esélyű hozzáférhetőség érvényesülését?

 

Tovább

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, szakmai képzésben részesülők iskolai lemorzsolódása

A középfokú képzésben részt vevő tanulók egyik leghátrányosabb csoportjába tartoznak a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalok. Éppen ezért (2/tkOKAII. iktatási számú) nyertes kutatási pályázatunk keretében 2 régió 1-1 megyéjében azt vizsgáltuk, hogy a család nélkül felnövő fiatalok hogyan tudnak teljesíteni a középiskolában, családi és szocializációs hátrányaikat az oktatási rendszer hogyan tudja kompenzálni, a gyermekvédelemben és oktatásban dolgozó szakemberek hogyan tudják elősegíteni ezen fiatalok sikeres iskolai előmenetelét, későbbi munkaerő-piaci és társadalmi integrációját.

 

Tovább

Küzdelem az ingatlan-visszaélések ellen

Kutatásunk célja, hogy átfogó ismereteket kapjunk az ingatlan-visszaélésekről, azok jogi, társadalmi, gazdasági, szociális okairól és körülményeiről, és ezek mentén policy jellegű javaslatokat dolgozzunk ki a hasonló cselekmények visszaszorítására, valamint a sértettek szélesebb körű védelmére, az áldozatok helyzetének rendezésére.

 

Tovább