Get Adobe Flash player

Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok

A Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok c. könyvsorozat elindításával az volt a célunk, hogy elsősorban Egyesületünk kutatóműhelyében készült kvalitatív és kvantitatív kutatási eredményeinket mutassuk be, amelyek a család nélkül felnövő gyermekek és a gyermekvédelem rendszeréből kikerülők helyzetét, családdal kapcsolatos tapasztalatait, oktatási részvételét, társadalmi integrációs esélyeit tárják fel.

 

Tovább

Rendszerszintű ágazati reform a kiemelt projektek tükrében

A tanulmány betekintést ad a szociális ágazat nemzetközi, EU-s, hazai szabályozásába, különös figyelemmel a harmonizációs, koordinációs törekvésekre, azok időbeli változására. A tanulmány központi részét a TÁMOP projektek révén megvalósított/megvalósítandó rendszerfejlesztés, ágazati reform jelenti. A tanulmány célja tehát, hogy egy átfogó képet adjon a 2007-2013-as programozási időszakban, EU-s támogatásból megvalósult, a szociális (szak)igazgatáson belüli rendszerszintű, ágazati fejlesztésekről, azok eredményeiről. Tovább

Műhelytanulmányok

Műhelytanulmányok sorozatunk harmadik tanulmánykötete a szolgáltatásszintű indikátorokkal foglalkozik. A Szolgáltatási indikátorok tesztje című projekt célja a 2015-ös munka keretében kifejlesztett szolgáltatási indikátorok tesztelése állami és nem állami fenntartású különböző szakellátási intézményekben és a nevelőszülői ellátásban. Ennek keretében az egyes ellátástípusokra kidolgozott indikátorlista alapján kérdőíves mérőeszközt készítettünk, majd 12 szakellátási egységben teszteltük állami és nem állami fenntartásban működő intézmények és hálózatok körében. A kutatás keretében  végiggondolásra került egy minőségbiztosítási szempontsor is, mely az intézményi szintű mérések területi munkába való bevezetését alapozhatja meg.

 

Szolgáltatási indikátorok tesztje a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében

 

 

A Műhelytanulmányok első két tanulmánykötete a gyermekjóléti szolgálatok feladatellátását tekinti át egy komplex módszertanra épülő kutatás és ehhez kapcsolódó szakértői tanulmányok által, értékelve a szolgáltatások megvalósulásának módját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásokban jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát.

 

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten

 

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának vizsgálata

A  kutatás célja a gyermekjóléti szolgáltatások megvalósításának értékelése, megvizsgálva a jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát, javaslattétel  megfogalmazása a jelenleg használt módszerek eredményesebbé tételére a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében, a gyermekjóléti szolgáltatás eredményesebb feladat ellátása érdekében. A kutatás  kvantitatív és kvalitatív módszertanra épül.

A gyermekvédelmi ellátások tervezésének, szolgáltatások és ellátások biztosításának hatékonyabb elosztását támogató felmérés

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Támop – 5.4.1. projektjének keretében készítettünk kutatást. A gyermekvédelmi ellátások tervezésének, szolgáltatások és ellátások biztosításának hatékonyabb elosztását támogató felmérés célja volt, hogy egy olyan koncepciót dolgozzunk ki a gyermekvédelem rendszerének szolgáltatásszervezési gyakorlatára, amely rögzíti, hogy milyen szakmai elvek mentén, milyen módszerekkel lehet meghatározni az ellátási szükségletet, hogyan történik a szolgáltatási szükségletek kapacitásainak prognosztizálása, tervezése, ennek eredményeként a konkrét ellátási erőforrások meghatározása. A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerekre épült.

 

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról

A tanulmány a felsőoktatási expanzió hatásaival foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy az elmúlt évtizedek során hogyan alakult át a felsőoktatás szerepe, és milyen változások következtek be a diplomások foglalkoztathatóságában, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában. Kitér a bolognai folyamatra és arra, hogy a különböző diplomák milyen mértékben hasznosíthatók a munkaerő-piacon.

 

Tovább

Életmód tábor: Kányavár

Kányavár a Zalai-dombság egyik kicsi települése, a Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Lenti városa által alkotott háromszögben, Páka község szomszédságában, az Alsó-Válicka patak völgyében található, erdők és mezők ölelésében.

Vidéki életre nevelő táborunk célja, hogy a gyermekvédelemben élő gyermekeket megismertessük a vidéki élet mindennapjaival, munkatevékenységekkel.

Tovább

Szikra Alapítvány

Szikra Alapítvány 2004 márciusában alakult azzal a céllal, hogy segíti és kezdeményezi a társadalmilag hasznos és önkéntes tevékenységen alapuló szerveződéseket, a civil együttműködéseket elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon. “A Szeméthegyen túl…” című projektünk keretében Miskolcon megvalósuló három rendezvényünkön a Szikra Alapítvány önkéntesei vesznek részt. Az önkéntesek feladata a rendezvény lebonyolításában való részvétel, a gyermekek aktív közreműködésének segítése a játékos feladatokban, elsősorban az ötletes plakátok elkészítésében. Az önkéntesek mellett természetesen a gyermekeket kísérő gyermekvédelmi szakemberek és nevelőszülők is bekapcsolódnak a rendezvények sikeres lebonyolításába.

Lépéselőny Egyesület

A Debreceni Foglalkoztatási Központ ötlete civil kezdeményezés, teljes körűen akadálymentesített közösségi tér, melynek fenntartója a Lépéselőny Egyesület. A vidékiek és a helyi lakosság – évente 1000 fő – számára térítésmentesen nyújtanak alternatív, személyre szabott szolgáltatásokat a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében. Szakmai munkájuk többször „Jó gyakorlat” elismerésében részesült. Tevékenységük legfontosabb területe az esélyegyenlőségi célcsoportok munkába állásának segítése; a munkára és tanulásra felkészítést célzó szolgáltatások, önálló álláskeresésre felkészítés, szociális célú segítségnyújtás és életmód-programok. Az ingyenes képzések indítása is része a munkába állást segítő komplex szolgáltatási struktúrának. A szolgáltatásokat foglalkoztatás-szervezők és mentorok végzik, akik nagy tapasztalattal és szociális érzékenységgel rendelkező szakemberek. Bővebben: www.lepeselony.com