Get Adobe Flash player

Horváth Ákos: Pozitív utak a szociális munka lehetőségei a magyarországi HIV-gondozásban

Az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat munkatársaként a szerzőnek lehetősége nyílt bekapcsolódni a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika STD Centrumán, és a Szent László Kórház HIV/AIDS Ambulanciáján megvalósuló HIV-gondozásba. Az ottani klienstapasztalatok által rálátása nyílt a HIV-fertőzés jelenségvilágának komplexitására, és arra, hogy mennyire eltérő módon élhetik meg az érintettek az állapotuk és körülményeik változását. Az ellátásban szerzett személyes tapasztalati a HIV-gondozás rendszerére, és a szociális munka abban betöltött lehetséges helyére és szerepére irányították a figyelmet.

Tovább

Tanító Zsófia: Segíthetek? Alternatív iskolai szociálismunka-modellek egy befogadó középiskolában – műhelytanulmány

A 2018. szeptember elsejével bevezetésre került kötelező óvodai és iskola szociális segítés modellje felpezsdítette az iskolai szociális munka körüli tudományos diskurzust. A változás előtt azonban már léteztek civil és önkormányzati fenntartású kezdeményezések, amelyek hosszú évek óta alkalmaztak/alkalmaznak iskolai szociális munkásokat, és munkájuk, érdekérvényesítő tevékenységük nagymértékben járult hozzá az iskolai szociális munka jelenlegi kiemelt szerepéhez.

Tovább

Bűnelkövetéssel érintett gyermekeket és szüleiket támogató modellprogramok a gyermekvédelemben

Szülői kompetenciák fejlesztése bűnelkövető gyermekek családjában c. projektünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-2023) 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat megvalósítása, 8.2.3. Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése; D. A család védelmi funkciójának növelése alpont keretében a Szülői kompetenciák fejlesztésére, erősítésére vonatkozó modellprogram során valósult meg.

Tovább

Az önsegítés ereje – Feltáró vizsgálat az önsegítő csoportok működéséről (KAB-KT-18-26362)

Az önsegítő csoportok működéséről tudományos megközelítésben igen keveset tudunk a hazai körülmények között. A résztvevők közül sokan az egyetlen hatékony eszköznek tartják, míg mások idegenkednek a részvételtől, ahogy a szakemberek többsége is kétkedve fogadja a módszert. Kutatásunk egy feltáró jellegű vizsgálat, melynek eredményeként egy keresztmetszeti képet kapunk az önsegítő csoportok működéséről.

Tovább