A Rubeusról

A szervezet bemutatása

A Rubeus Egyesület fiatal társadalomkutatók támogatására létrejött szervezet. Az Egyesület feladatának tekinti elsősorban a társadalompolitikai kérdések elemzésére irányuló vizsgálatok készítését, különös tekintettel a társadalmi kirekesztés és diszkrimináció kérdéseire. Mindezt teszi azért, hogy elősegítse ezen ismeretekkel az aktuális helyzet javítását.

Tanulmányaink magukba foglalnak közpolitika elemzéseket és társadalomtörténeti kutatásokat egyaránt. A Szervezet tartós és közérdekű céljainak elérése érdekében kifejtett konkrét tevékenysége társadalomkutatásra épülő tájékoztató- és információcserét segítő konferenciák szervezése, a nyilvánosságot is elérő médiaprogramok kidolgozása, kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel. Fontos feladatunknak érezzük a fiatal kutatók mentorálását, számukra honlapunkon publikációs lehetőség biztosítását. Szívesen fogadunk szakdolgozatokat, folyóirat- és könyvismertetéseket, konferenciákról, hazai vagy nemzetközi kutatásokról készült beszámolókat elsősorban a szociális, gyermekvédelmi, oktatási, foglalkoztatási, esélyegyenlőségi területeket illetően.

Kutatóink szakértői tevékenységet is ellátnak folyamatosan a gyermekvédelem, esélyegyenlőség, szociális szolgáltatások terén.

2012-ben elindítottuk Gyermek-és ifjúságpolitikai Tanulmányok c. tematikus, online könyvsorozatunkat, melynek 3 magyar és 1 angol nyelvű kötete jelent meg.

Az Igazgyöngy Alapítványt támogatjuk, melynek elsődleges célja az alapfokú művészeti oktatás, a tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetű és roma tanulók fejlesztése, továbbképzések, tanfolyamok szervezése pedagógusok számára. A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tizenkét Hajdú-Bihar megyei település gyermekeinek művészeti képzésével foglalkozik képző- és iparművészeti, illetve táncművészeti ágon, ezen belül grafika, festészet, kézművesség, tűzzománc, kerámia és társastánc tanszakon. A támogatás részeként honlapunkon népszerűsítjük őket, valamint a gyermekek rajzai oldalunkon is megtekinthetőek.

Egyesületünk pályázati projektekből működik. A pályázatok elkészítését, a szakmai anyagok megírását, az adminisztrációt Egyesületünk tagjai végzik önkéntes munkában.